Autosock - Tekstylne Łańcuchy Śniegowe

Autosock i tarcie

Tribologia to nauka o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych. W jej skład wchodzą badania nad tarciem, zużywaniem oraz smarowaniem.

Typowy układ tribologiczny składa się z:

  • powierzchni górnej
  • lubrykantu (smarowidła)
  • powierzchni dolnej

W przypadku tarcia na oblodzonej czy zaśnieżonej drodze – powierzchnia górna to opona lub AutoSock, lubrykant to cienka warstwa wody wytwarzana poprzez tarcie (topienie lodu lub śniegu), a powierzchnia dolna to oblodzona lub zaśnieżona droga.

Friction coefficient – współczynnik tarcia
Dry friction area – obszar suchego tarcia
Wet friction area – obszar mokrego tarcia

Gdy grubość warstwy wodnej jest nieznaczna, mamy do czynienia z tarciem suchym. Ma to miejsce np. podczas hamowania autem przy temperaturze poniżej -20ºC. Gdy warstwa wodna rozdziela obie powierzchnie – występuje wtedy tarcie mokre.

Lubricant – lubrykant
upper surface – powierzchnia górna
lower surface – powierzchnia dolna
dry friction – tarcie suche
wet friction – tarcie mokre

AutoSock dąży do zapewnienia możliwie największej strefy kontaktu z tarciem suchym, gdyż to ono daje najwyższy współczynnik tarcia, a tym samym największą przyczepność.

Właściwości tarcia na lodzie i śniegu

AutoSock został opracowany by zapewniać dobrą przyczepność zarówno na lodzie jak i śniegu. Dlatego charakteryzuje się:

  • specjalnie opracowanym wzorem powierzchni, tworzącym maksymalnie dużą powierzchnię styku wystawioną na tarcie suche – zarówno w warunkach mokrego czy suchego śniegu jak i lodu,
  • włoskami pomiędzy oraz w strefie kontaktu, które zwiększają całkowitą powierzchnię styku poddaną tarciu,
  • połączeniem wzoru powierzchni, wytrzymałości oraz elastyczności, które zapewniają wystarczająco „lepkie” miejsca kontaktu w warunkach mocno ubitego śniegu i lodu.